Homegrounds stöds av läsare. När du köper en produkt via länkarna på vår webbplats kan vi tjäna en affiliate provision utan att det kostar dig extra. Läs mer.

Hem » Kaffe Dosering: Lär Dig Dosera Kaffe Rätt För Bäst Resultat

kaffe dosering: lär dig dosera kaffe rätt för bäst resultat

Så, du har bestämt dig för att avancera din kaffebryggning och att börja dosera kaffe rätt? Ett mycket klokt val, du kommer inte att ångra dig. Genom att lära dig konsten att dosera rätt, tar du inte bara steget mot en bättre kaffeupplevelse, utan även steget mot att kunna göra det om och om igen. 

Men vad innebär det med att dosera kaffe rätt? Är det att veta hur mycket kaffe en matsked motsvarar, eller hur många skopor kaffe som ger bäst resultat? Eller handlar det kanske om hur man mäter kaffe? 

Låt oss ta en titt på vad som gäller när det kommer kaffedosering, och hur du på bästa sätt doserar kaffe till perfektion. 

Rostningsgraden påverkar kaffets vikt

I specialkaffets världen är det enlighet och precision som regerar, och det är därför viktigt att mängden kaffe vid bryggning blir korrekt. Vi har idag mängder av olika verktyg som kan mäta i stort sett allt hos kaffet; allt från den totala mängden upplösta ämnen i en kopp till kaffets partikelfördelningar. Men med alla dessa högteknologiska mät- och analysverktyg är vårt högst värderade, och kanske allra viktigaste verktyg, den digitala kök- och kaffevågen. 

När vi brygger kaffe, mäter vi ofta våra ingredienser i gram. Detta är en mer pålitligt och exakt metod som ger oss mer tydliga anvisningar om doseringsförhållandet mellan mängden kaffe och bryggvattnet än exempelvis de volymbaserade måtten, såsom kaffemått och matskedar. Men varför är det så viktigt att väga kaffet när vi lätt kan ta reda på hur många gram ett kaffemått innehåller? 

Svaret finner vi kaffets rostningsgrad: kaffe av olika rostningsgrader väger olika mycket. 

När kaffet rostas, genomgår det ett flertal förändringar. En av dessa förändringar är bönans fuktinnehåll. Ett grönt kaffe, det vill säga kaffets naturliga karaktär innan det rostas, har ett fuktinnehåll på cirka 11% (1).

Generellt väger ett mörkrostat kaffe mindre än ett ljusrostat kaffe. 

Under själva rostningsprocessen sjunker kaffebönans fuktighet till någonstans mellan 3-5% från dess ursprungliga procenttal (2). Detta beror på att vattnet i bönans struktur förvandlas till ånga, som naturligt avdunstar. Denna förminskning av fuktinnehållet gör att bönorna väger cirka 15-20% mindre än de gjorde innan de rostades.

Ju mörkare ett kaffe har rostats, desto lägre blir fuktinnehållet och därmed vikten. Därför väger ett mörkrostat kaffe generellt mindre än ett ljusrostat kaffe, och det är av just denna anledning som det är säkrare att väga kaffet vid dosering istället för att använda volymbaserade standard mått.

Varför mängden kaffe spelar roll

En stor del i att göra gott kaffe är att veta hur mycket kaffe i förhållande till vatten som ska användas vid bryggning. Om du använder för mycket kaffe kan det att resultera i att ditt kaffe underextraheras. Ett underextraherat kaffe tenderar ofta att smaka surt och saltigt, med låg sötma och utan djup. Om du däremot inte använder tillräckligt med kaffe, kommer det resultera i ett platt och tunt kaffe med svag smak och vattnigt konsistens.

Överextraherat kaffe är torrt och bittert, och underextraherat kaffe är surt och tomt (bland andra smaker)

Det finns lite spridda åsikter om vad som är den perfekta mängden kaffe i relation till vattenmängden, men det finns heller inga rätta eller fel svar, bara preferens (vissa hävdar annorlunda). Däremot är de flesta kaffeproffs och experter, inklusive SCAA (Specialty Coffee Association of America), överens om att en god startpunkt för mängden kaffe är på cirka 60 gram per 1 liter vatten (60 g / L).

Förhållandet mellan kaffe och vatten kan man enkelt räkna ut med hjälp av en bryggratio/bryggskala, en måttskala som används för att beräkna mängden vatten i förhållande till mängden kaffe vid bryggning.

Hur man använder bryggratio i praktiken

Ett bryggratio är ett enkel verktyg som hänvisar till hur mycket kaffe och vatten som ska användas vid bryggning. Det ger oss enkla anvisningar att följa och fungerar som en bra utgångspunkt för olika bryggmetoder.

Ett bryggratio ser ut följande sätt: 1:15, 1:16, 1:17 osv.

Ett bryggratio med en skala på 1:15 innebär att 1 del kaffe ska tillsättas till 15 delar vatten. Förhållandet 1:15 kan exempelvis vara 20 gram kaffe som bryggs med 300 gram vatten, som detta ger en kopp kaffe på cirka 300 ml.

När du går efter denna bryggskala kan du beräkna förhållandet på två olika sätt:

 • Börja med den mängd kaffe du vill använda, eller;
 • Bestäm den mängd volym kaffe du vill brygga (… och räkna sedan ut hur mycket kaffe du behöver till mängden vatten du bestämt)

För att ge dig en tydligare bild av vad vi menar med dess två alternativ, presenterar vi här nedan två exempel. 

Börja med mängden kaffe du vill använda

I följande två exempel kommer vi att använda oss av en kaffepress, samt en bryggskala på 1:15, för att ta reda på hur mycket vatten du behöver i förhållande till det mängden kaffe. 

Så låt oss säga att du vill brygga en kanna med 20 gram kaffe. För att räkna ut den mängd vatten du behöver ska du här multiplicera 1:15, där 1 står för kaffet och 15 står för mängden vatten.

Exempel: 20 gram x 15 = 300 gram

Svaret är alltså; för 20 gram kaffe behöver du totalt 300 gram vatten. 

När du ska tillämpa denna uträkning i praktiken, i det här fallet med en kaffepress, så börjar du med att ställa presskannan på en köksvåg. Tillsätt sedan 20 gram kaffe i kannan och återställ vikten genom att trycka på Tare-knappen. Så fort vågen är nollställd häller du i vattnet tills dess att du når 300 gram. När det sedan är dags, pressar du ner kolven på presskannan för att sedan servera ditt kaffe. Svårare än så är det inte. 

Bestäm den totala mängden kaffe du vill brygga

I vårt andra exempel talar vi om den totala mängden kaffe du vill brygga, alltså den totala mängden baserat på vattenmängden. När det kommer till denna uträkning, föredrar vi att göra det på följande sätt: 

1. Bestämma hur mycket vatten som ska användas. 

2. Räkna ut mängden kaffe baserat på bryggskalan 1:15.

Den första utmaningen är att bestämma hur mycket kaffe du vill göra, alltså hur många koppar/hur mycket vatten som ska användas. När det kommer till standardstorleken för en kopp så är även dessa åsikter ganska spridda (3), men för att förenkla det hela, och för att ge dig en tydlig bild om hur du själv kan räkna ut mängden kaffe som behövs i förhållandet till vattenmängden, så kommer vi att beräkna en kopp som 300 ml = 300g. 

För att ta reda på hur mycket kaffe vi behöver i förhållande till 300 gram vatten, så använder vi i det här fallet division för att få fram vårt svar. Här står 1 för mängden vatten och 15 för mängden kaffe. 

Exempel: 300 gram vatten ÷ 15 = 20 gram

Här får vi ett resultat på 20 gram, vilket innebär att till 300 gram vatten behöver du tillsätta 20 gram kaffe. Totalt får du en kopp kaffe på 300 ml. 

Olika bryggratio lämpar sig bäst för olika bryggmetod

Du kanske sedan tidigare känner till att olika typer av kaffe lämpar sig bäst för olika bryggmetoder, exempelvis ett ljusrostat kaffe lämpar sig bättre för pour over än ett mörkrostat kaffe. Detta koncept tillämpas även när det kommer till bryggratio. Som utgångspunkt gäller följande:

 • 1:15 bryggratio lämpar sig bra för de flesta bryggmetoder, såsom kaffepress, mokabryggare, kaffemaskiner, etc.
 • 1:17 bryggratio lämpar sig bäst för de flesta pour over-metoder.

Dessa bryggförhållanden är egentligen mer av en utgångspunkt och inget du behöver följa slaviskt. Om du föredrar ditt kaffe lite starkare kan du alltid addera ett eller två extra gram kaffe. Om du däremot föredrar ditt kaffe lite svagare, kan du alltid använd mindre kaffe.

Hur mycket kaffe per kopp gäller? 

En av de mest förekommande frågorna när det kommer till att dosera kaffe är: hur mycket kaffe ska användas för 6 koppar? Eftersom du har läst så här långt kan du nu nog enkelt kunna räkna ut mängden själv med hjälp av bryggskalan, men låt oss ändå hjälpa dig på traven. 

Vi kommer återigen att använda oss av vårt ovanstående exempel i att räkna ut mängden kaffe som behövs i förhållandet till mängden vatten. I det här fallet ska vi alltså använda oss av division för att få fram resultatet.  

Så, om 300 gram eller milliliter (samma sak) är vår standard kopp så behöver vi totalt 1800 gram vatten för att brygga 6 koppar kaffe (6 x 300 = 1800). Med en bryggratio på 1:15 så ser uträkningen ut på följande sätt: 

Exempel: 1800g ÷ 15 = 120g 

Resultatet blir 120g kaffe. 

För att brygga 6 koppar kaffe, som motsvarar 1800 ml och med en bryggratio på 1:15, behöver vi alltså tillsätta 120 gram kaffe. 

För dig som kanske inte har tid, eller som är osäker på hur du använder denna uträkning, så har vi sammanställt en liten lathund med de vanligaste koppantalen som används vid bryggning. Observera att vi i denna tabell använder 300ml som vårt standardmått för en kopp och bryggskalan 1:15:

ANTAL KOPPAR (300 ML) MÄNGD KAFFE (GRAM) MÄNGD VATTEN (ML)
1 20g 300ml
3 60g 900ml
6 120g 1800ml
8 160g 2400ml
10 200g 3000ml

Om du vill lära dig mer om hur denna skala fungerar och hur du bäst använder denna i praktiken, ta då en titta på vår video här nedan:

Hur man mäter kaffe med en köksvåg

Det bästa sättet att dosera kaffe på är genom att använda sig av en köksvåg. Det finns självklart andra sätt att få en ungefärlig mängd kaffe; men vi har lärt oss att dessa metoder är ganska opålitliga på grund av kaffets varierande massa och vikt.

En skopa kaffe kan variera i densitet beroende på många faktorer, inklusive variationen, storleken och rostningen av dina bönor.

Att använda en våg för att mäta upp rätt mängd är inte svårare än att måtta upp kaffe med ett kaffemått. Självklart kan det i många fall kännas som en mer tidskrävande process, men i verkligenheten är det nästan smidigare än att hålla på att räkna skoporna själv. Följ dessa steg för att mäta upp ditt kaffe med en våg:

 1. Placera vågen på en jämn och plan yta.
 2. Placera behållaren för dina bönor på vågen och tryck på start.
 3. Addera önskad mängd kaffe i behållaren (se bryggskalan ovan för att veta hur mycket vatten som behövs).
 4. Tryck på ‘tare’ för att nollställa vågen.
 5. Tillsätt den mängd vatten som behövs (baserat på bryggskalan).
 6. Se till att du är så exakt som möjligt när det kommer till gramtalet.

När det kommer till själva kaffet är det alltid bäst att du väger dina kaffebönor innan du maler, inte efter. Om du väger ditt kaffe innan, har du den exakta mängden redo för att malas. Om du maler först och väger sen, kan du råka mala för mycket kaffe, och därmed kanske måste slänga resterna. Maler du för lite kommer du inte ha tillräckligt med kaffe vid bryggning och därmed måste mala mer. 

kaffe dosering: how to measure coffee grounds using a scale
Konsekvent = bra kaffe. Använd en våg.

Slutsats

Även om det finns andra metoder för att dosera kaffe på, såsom kaffemått och matskedar, är dessa mätverktyg endast volymbaserade, något som gör dem ineffektiva eftersom de saknar precision. Att dosera ditt kaffe med en våg ger dig därför bäst resultat. 

Som vi har lärt oss i den här artikeln kan kaffets ursprung, sort, process och rostningsgrad påverka dess vikt kraftigt. Om man ​​använder ett kaffemått kan man tänka sig att man får samma mängd kaffe, men i verkligheten kan mängden kaffe både minska eller öka med 25% beroende på vilken typ av kaffe man använder. Detta kan göra stor skillnad på smaken, och kan leda till att kaffet under- eller överextraheras. 

Genom att väga ditt kaffe vid dosering får du möjligheten att kunna återskapa samma fina resultat dag in och dag ut. Så för att sammanfatta det hela; om du tar ditt kaffebryggande på största allvar och vill dosera ditt kaffe rätt, använd en köks- eller kaffevåg för bästa resultat. Lycka till!

Vanliga frågor och svar

En matsked motsvarar ungefär 5 gram kaffe men, som tidigare nämnt, bör du dock inte lita på matskedar som ett sätt att mäta upp och dosera ditt kaffe på. Om det däremot är ditt enda alternativ är det 5 gram kaffe per matsked som gäller.

Generellt motsvarar ett kaffemått 20 ml och ungefär 6 – 8 gram. Men eftersom kaffets rostningsgrad påverkar dess vikt, är detta inget du kan lita på till 100% när det kommer till kaffedosering. 

Hur många skopor som ska användas till 6 koppar beror helt på vem du talar med, vad en skopa identifieras som, vilken bryggratio och typ av kaffe som används, samt vad en standardkopp är. 

Personligen rekommenderar vi dig att dosera ditt kaffe baserat på kaffets vikt i förhållande till mängden vatten som ska bryggas, men för att kunna göra detta behöver du en våg. Om du inte är intresserad av att väga ditt kaffe, och anser att en skopa är detsamma som ett kaffemått, så kan du sikta på 14 – 15 skopor kaffe till 1800 ml vatten, vilket ger dig 6 koppar kaffe med 300 ml per kopp.

När du ska inhandla en våg bör du leta efter en som har en snabb reaktionstid och med en precision på 0,1 gram. Även om dessa två av de viktigaste faktorerna, är det även bra med en våg som är vattentät, har en inbyggd timer och är USB-uppladdningsbar.

Precis som mycket annat här i världen så är även detta en preferensfråga, men de kaffevågar som anses vara bäst är vågar tillverkade av företaget Acaia. Acaia använder sig av en mycket användarvänlig teknik som bland annat inkluderar bluetooth-anslutning, en flödesmätare och brygguider. Andra märken som är värda att kolla efter är: Brewista, AWS, Jennings och Hario. 

Vi har själv djupdykt i ämnet kring de bästa kaffevågarna för hemmabaristan, så om du är nyfiken på vad vi kom fram till, kan du kika på vår artikel om ämnet.  

Ja, om du vill dricka riktigt gott kaffe efter varje bryggning så kommer du att behöva en kaffevåg. Även om du säkert kan få ett anständigt resultat med hjälp av andra mätverktyg, så kan det vara svårare att upprepa den exakta processen igen. Om du lyckas få till en succékopp en dag, men inte vet inte exakt hur du gjorde, så kommer du antagligen ha svårt att återskapa denna succé dagen efter. 

Ja, du kan mäta kaffe utan våg, men du kommer däremot inte att få den exakta vikten utan en. Om du ändå vill försöka dig på att mäta ditt kaffe utan vågen så får du några tips här på hur du kan göra det bästa sätt. 

Börja först med att identifiera om ditt kaffe är ljusrostat (ljusbrunt), mellanrostat (mörkare brunt men inte oljigt) eller mörkrostat (mycket mörkt och oljigt), och gå därefter på följande vikter:

Ett kaffemått med ljusrostat kaffe väger cirka 8 gram.
Ett kaffemått med mörkrostat kaffe väger cirka 5-6 gram.
Ett kaffemått med mellanrostat kaffe väger någonstans däremellan.

 1. Pashley, T. (10 maj 2018). Roaster Guide: Why Is Green Bean Moisture Content Important? Hämtad från https://perfectdailygrind.com/2017/08/roaster-guide-why-is-green-bean-moisture-content-important/
 2. Coffee Chemistry. (27 april 2015). Chemical Changes During Roasting. Hämtad från https://www.coffeechemistry.com/chemical-changes-during-roasting
 3. Asquith, P. (25 oktober 2018). The Problem With Coffee Cup Sizes: 7 Miles Coffee Roasters. Hämtad från https://www.sevenmiles.com.au/blogs/editorial/problem-coffee-cup-sizes/
Hedvig
Jag är en kaffe- och familjefrälst bokmal, som sällan lämnar huset utan en bra fantasybok i väskan. Mitt intresse för kaffe växte av en slump när jag jobbade på ett litet resturang cafe i Stockholm. Jag föll handlöst för allt som hade med kaffe att göra och har sedan dess dedikerat både tid och kärlek till kaffets magiska värld. Till största möjliga mån dricker jag helst mitt morgonkaffe i sängen, och jag föredrar de unika smaker som endast ett högkvalitativt ljusrostat kaffe kan erbjuda.

Lämna en kommentar